Home » กระดาษ/ ถุงกระดาษ/ ซองกระดาษ/ ซองเบเกอรี่

Showing 1–15 of 21 results

ซองขนมฟุตลอง คราฟท์ น้ำตาล ขนาด 5.5×10 นิ้ว ( 100 ชิ้น/ แพค )

฿80.00
Close

ซองจัมโบ้ สีขาว ขนาด 8×10 นิ้ว (100 ใบ/ แพค)

฿110.00
Close

ซองปาท่องโก๋ ขนาด 5×8 นิ้ว ( 100 ชิ้น / แพค )

฿60.00
Close

ซองปาท๋องโก๋ยาว ขาว ขนาด 5×10 นิ้ว ( 100 ชิ้น / Pack )

฿80.00
Close

ซองลายจุด ใส่ขนม ใส่ขนมโตเกียว ขนาด 5.5×8 นิ้ว / 5.5×10 นิ้ว (100 ชิ้น/ แพค)

฿85.00฿95.00
Close

ซองเฟรนฟราย คราฟท์ สีขาว ขนาด 4×4 นิ้ว (100 ชิ้น/ แพค)

฿55.00
Close

ซองเฟรนฟราย คราฟท์ สีน้ำตาล ขนาด 4×4 นิ้ว (100 ชิ้น/ แพค)

฿55.00
Close

ซองแซนวิซ / แฮมเบอร์เกอร์ คราฟท์ ขาว ขนาด 6×6 นิ้ว (100 ใบ/ แพค)

฿90.00
Close

ซองแซนวิซ / แฮมเบอร์เกอร์ คราฟท์ น้ำตาล ขนาด 6×6 นิ้ว (100 ใบ/ แพค)

฿90.00
Close

ซองโตเกียว ซองขนม ซองไฮคราส สีขาว ขนาด 5.5×8 นิ้ว (100 ชิ้น/ แพค)

฿70.00
Close

ซองโตเกียวยาว ขาว ขนาด 5.5×10 นิ้ว ( 100 ชิ้น / Pack )

฿75.00
-34%
ถุงกระดาษ
Close

ถุงกระดาษ ซองกระดาษ สีขาว ตราพระอาทิตย์ (100ใบ/แพ็ค)

฿108.00฿139.00
Close

ถุงกระดาษ ถุงกระดาษคราฟท์ ซองเบเกอรี่ สีขาว ( ถุงขนมปัง ) – 50 ใบ/ แพค

฿95.00฿215.00
Close

ถุงกระดาษ ถุงกระดาษคราฟท์ ซองเบเกอรี่ สีน้ำตาล ( ถุงขนมปัง ) – 50 ใบ/ แพค

฿70.00฿160.00
Close

ถุงกระดาษคราฟท์ ซองเฟรนฟราย สีน้ำตาล (เฟรนฟราย)

฿116.00฿157.00