Showing all 13 results

Show sidebar

กระทงกระดาษ สีขาว No.1612 (800 ใบ)

฿42.00
กระทงกระดาษ สีขาว No.1612 ฐาน 22 มม. สูง 20 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 62 มม. การบรรจุ (แพ็ค) 800 ใบ/แพ็ค
Read more
กระทง
Close

กระทงกระดาษ สีขาว No.2216 (800 ใบ)

฿48.00
กระทงกระดาษ สีขาว No.1612 (800 ใบ) ฐาน 32 มม. สูง 19 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. การบรรจุ (แพ็คย่อย) 800 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทงกระดาษ สีขาว No.2416 (800 ใบ)

฿57.00
กระทงกระดาษ สีขาว No.2416 ฐาน 33 มม. สูง 21 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. การบรรจุ (แพ็คย่อย) 800 ใบ/แพ็ค
Add to cart

กระทงกระดาษ สีขาว No.2616 (800 ใบ)

฿57.00
กระทงกระดาษ สีขาว No.2616 ฐาน 39 มม. สูง 24 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 87 มม. การบรรจุ (แพ็คย่อย) 800 ใบ/แพ็ค
Read more
กระทง
Close

กระทงกระดาษ สีขาว No.2816 (800 ใบ)

฿67.00
กระทงกระดาษ สีขาว No.2816 ฐาน 40 มม. สูง 25 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 95 มม. การบรรจุ (แพ็คย่อย) 800 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทงกระดาษ สีขาว No.3217 (800 ใบ)

฿72.00
กระทงกระดาษ สีขาว No.3217 ฐาน 46 มม. สูง 27 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. การบรรจุ (แพ็คย่อย) 800 ใบ/แพ็ค
Add to cart
กระทง
Close

กระทงกระดาษ สีขาว No.3218 (800 ใบ)

฿82.00
กระทงกระดาษ สีขาว No.3218 ฐาน 50 มม. สูง 30 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มม. การบรรจุ (แพ็คย่อย) 800 ใบ/แพ็ค
Add to cart

กระทงกระดาษ สีขาว No.3219 (800 ใบ)

฿83.00
กระทงกระดาษ สีขาว No.3219 ฐาน 44 มม. สูง 34 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 112 มม. การบรรจุ (แพ็คย่อย) 800 ใบ/แพ็ค
Read more

กระทงกระดาษ สีขาว No.3220 (800 ใบ)

฿83.00
กระทงกระดาษ สีขาว No.3220 ฐาน 63 มม. สูง 26 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 115 มม. การบรรจุ (แพ็คย่อย) 800 ใบ/แพ็ค
Read more

กระทงกระดาษ สีน้ำตาล No.2816 (800 ใบ/ แพค)

฿129.00
กระทงกระดาษ สีน้ำตาล No.2816 (800 ใบ/ แพค)
 • เหมาะสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ ขนม มัฟฟิน เค้กกล้วยหอม เป็นต้น
 • สินค้าต้องมีถ้วยรองก่อนใส่ใส่กระทง เพื่อให้กระทงอยู่ตัวนะครับ
 • No.2816 สีน้ำตาล (800 ใบ/ แพค)
Read more

กระทงกระดาษ สีน้ำตาล No.3219 (800 ใบ/ แพค)

฿164.00
กระทงกระดาษ สีน้ำตาล No.3219 (800 ใบ/ แพค)
 • เหมาะสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ ขนม มัฟฟิน เค้กกล้วยหอม เป็นต้น
 • สินค้าต้องมีถ้วยรองก่อนใส่ใส่กระทง เพื่อให้กระทงอยู่ตัวนะครับ
 • No.3219 สีน้ำตาล (800 ใบ/ แพค)
Read more
Close

กระทงกระดาษ สีเขียว No.3219 (500 ใบ/ แพค)

฿199.00
กระทงกระดาษ สีเขียว No.3219 (500 ใบ/ แพค)
 • เหมาะสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ ขนม มัฟฟิน เค้กกล้วยหอม เป็นต้น
 • สินค้าต้องมีถ้วยรองก่อนใส่ใส่กระทง เพื่อให้กระทงอยู่ตัวนะครับ
 • No.3219 สีเขียว (500 ใบ/ แพค)
Add to cart
Close

กระทงกระดาษ สีแดง No.3219 (800 ใบ/ แพค)

฿199.00
กระทงกระดาษ สีแดง No.3219 (800 ใบ/ แพค)
 • เหมาะสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ ขนม มัฟฟิน เค้กกล้วยหอม เป็นต้น
 • สินค้าต้องมีถ้วยรองก่อนใส่ใส่กระทง เพื่อให้กระทงอยู่ตัวนะครับ
 • No.3219 สีแดง (800 ใบ/ แพค)
Add to cart