Home » กระทงฟอยล์

Showing 1–15 of 20 results

กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.1611 (500 ใบ)

฿95.00
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.1612 (500 ใบ)

฿95.00

กระทง เนื้อฟอยล์ No.2216 (500 ใบ)

฿130.00
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.2416 (500 ใบ)

฿135.00
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.2616 (500 ใบ)

฿155.00
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.2816 (500 ใบ)

฿160.00

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3217 (500 ใบ)

฿175.00
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3218 (500 ใบ)

฿235.00
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3219 (500 ใบ)

฿235.00

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3219 ลึก (500 ใบ)

฿235.00

กระทง เนื้อฟอยล์ No.3220 ลึก (500 ใบ)

฿235.00
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.A-1 (500 ใบ)

฿280.00
กระทง
Close

กระทง เนื้อฟอยล์ No.S-25 (500 ใบ)

฿155.00
-15%
ถุงขยะ ถุงดำ ถุงเหนียว นุ่ม หนา ทนทาน แข็งแรง แพค 1 กิโล ขนาด 18x20 นิ้ว
Close

ถุงขยะ ถุงดำ ถุงเหนียว นุ่ม หนา ทนทาน แข็งแรง แพค 1 กิโล ( ขนาด 18*20 นิ้ว )

฿65.00 ฿55.00
-15%
ถุงขยะ ถุงดำ ถุงเหนียว นุ่ม หนา ทนทาน แข็งแรง แพค 1 กิโล ขนาด 24x28 นิ้ว
Close

ถุงขยะ ถุงดำ ถุงเหนียว นุ่ม หนา ทนทาน แข็งแรง แพค 1 กิโล ( ขนาด 24*28 นิ้ว )

฿65.00 ฿55.00