Home » กล่องขนม/ กล่องพลาสติกเบเกอรี่

Showing 1–15 of 40 results

กล่อง พลาสติกถาดสีน้ำตาล กล่องขนม เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-104 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿92.00

กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล กล่องขนมเบเกอรี่และเค้ก รุ่น E-109 ( 100 ใบ/ แพค )

฿214.00

(สีทอง) กล่อง พลาสติกถาดสีทอง กล่องขนม เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-77 ( 25 ชิ้น / Pack )

฿103.00

( สีขาว ) กล่องเบเกอรี่ 4 ช่อง ฐานสีขาว รุ่น E-44 ( 100 ชิ้น / Pack )

฿251.00
Close

ถาดใส่พายสับปะรด ถาดใส่ชีสทาร์ตสับปะรด ถาดใส่ขนมไหว้พระจันทร์

฿38.00฿74.00
Close

( E-130 ) กล่องพลาสติกใส กล่องหูหิ้ว ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-130 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿163.00
Close

( EX-HA2 ) กล่องพลาสติกใส กล่องหูหิ้ว ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น EX-HA2 ( 25 ชิ้น / Pack )

฿98.00

( E-133 ) กล่องพลาสติกใส กล่องหูหิ้ว ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-133 ( 100 ชิ้น / Pack )

฿397.00

( TR-24 ) กล่องพลาสติก ฝาใสล๊อค (50 ชิ้น/ แพค)

฿42.00

( E-20 ) กล่องพลาสติกใส กล่องหูหิ้ว ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-20 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿119.00

( E-83 ) กล่องพลาสติกใส กล่องหูหิ้ว ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-83 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿89.00

กล่องเค้กฐานขาว กล่องเค้กสี่เหลี่ยม กล่องเค้กใส ถาดขนม (VP-001) สีขาว+ฝา (50ชิ้น/แพ็ค)

฿200.00
Close

( EX-SQ2 – อเวย์ตื้น 2 ) กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น EX-SQ2 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿129.00
Close

( E-115 ) กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-115 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿139.00
Close

( E-78 ) กล่องพลาสติกใส กล่องหูหิ้ว ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-78 ( 100 ชิ้น / Pack )

฿417.00