Home » กล่องขนม/ กล่องพลาสติกเบเกอรี่

Showing 1–15 of 40 results

Close

ถาดใส่พายสับปะรด ถาดใส่ชีสทาร์ตสับปะรด ถาดใส่ขนมไหว้พระจันทร์

฿38.00฿74.00

( TR-24 ) กล่องพลาสติก ฝาใสล๊อค (50 ชิ้น/ แพค)

฿42.00

( E-77 ) กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-77 ( 25 ชิ้น / Pack )

฿76.00
Close

( E-89 ) กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-89 ( 25 ชิ้น / Pack )

฿82.00

( สีใส ) กล่องเบเกอรี่ 4 ช่อง สีใส พร้อมฝาล็อค รุ่น E-44-CL4 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿85.00

( E-83 ) กล่องพลาสติกใส กล่องหูหิ้ว ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-83 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿89.00

กล่อง พลาสติกถาดสีน้ำตาล กล่องขนม เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-104 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿92.00
Close

( EX-HA2 ) กล่องพลาสติกใส กล่องหูหิ้ว ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น EX-HA2 ( 25 ชิ้น / Pack )

฿98.00

(สีทอง) กล่อง พลาสติกถาดสีทอง กล่องขนม เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-77 ( 25 ชิ้น / Pack )

฿103.00

( E-20 ) กล่องพลาสติกใส กล่องหูหิ้ว ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-20 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿119.00

( E-123 )กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล ใส่เบเกอรี่และเค้ก รุ่น E-123 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿125.00

( E-61 ) กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-61 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿129.00
Close

( EX-SQ2 – อเวย์ตื้น 2 ) กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น EX-SQ2 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿129.00

( E-62 ) กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-62 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿135.00
Close

( E-115 ) กล่องพลาสติกถาดสีน้ำตาล ใส่เบเกอรี่และเค้ก พร้อมฝา รุ่น E-115 ( 50 ชิ้น / Pack )

฿139.00