Showing all 15 results

Show sidebar
Close

[ ทรงมาตรฐาน – Brown ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีน้ำตาลทรงมาตรฐาน (10ใบ/ แพค)

฿55.00฿135.00
[ ทรงมาตรฐาน - Brown ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีน้ำตาลทรงมาตรฐาน (10ใบ/ แพค) กระดาษหนาแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใส่ใส่คุ้กกี้ เค้กชิ้น ขนมอื่นๆและขนมไทยต่างๆ กระดาษสีน้ำตาล ฟู๊ดเกรด สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ? ขนาดกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงมาตรฐาน | Size : 15 x 15 x 7.5 ซม. ( 1/2 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงมาตรฐาน | Size : 20.5 x 20.5 x 10 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงมาตรฐาน | Size : 24.5 x 24.5 x 10.5 ซม. ( 2 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงมาตรฐาน | Size : 26.5 x 26.5 x 10 ซม. ( 3 ปอนด์ ) ? จำนวนกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงมาตรฐาน | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนากล่องเค้กสีน้ำตาลทรงมาตรฐาน | Thickness : 380 แกรม ? วัสดุกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงมาตรฐาน | Material : กระดาษคราฟท์ ? สีกล่องเค้ก | Color : สีน้ำตาล #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ #กล่องเค้ก #กล่องเบเกอรี่ #กล่องของขวัญ #กล่องเค้ก #กล่องคุ๊กกี้ #กล่องขนมไทย #กล่องเค้กฟู้ดเกรด #กล่องของว่าง #กล่องสแน็ค # กล่องใส่เค้ก #กล่องเค้ก #กล่องบรรจุภัณฑ์
Close

[ ทรงมาตรฐาน – White ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีขาวทรงมาตรฐาน (10ใบ/ แพค)

฿57.00฿140.00
[ ทรงมาตรฐาน - White ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีขาวทรงมาตรฐาน (10ใบ/ แพค) กระดาษหนาแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใส่ใส่คุ้กกี้ เค้กชิ้น ขนมอื่นๆและขนมไทยต่างๆ กระดาษสีขาว ฟู๊ดเกรด สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงมาตรฐาน | Size : 15 x 15 x 7.5 ซม. ( 1/2 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงมาตรฐาน | Size : 20.5 x 20.5 x 10 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงมาตรฐาน | Size : 24.5 x 24.5 x 10.5 ซม. ( 2 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงมาตรฐาน | Size : 26.5 x 26.5 x 10 ซม. ( 3 ปอนด์ ) ? จำนวนกล่องเค้กสีขาวทรงมาตรฐาน | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนากล่องเค้กสีขาวทรงมาตรฐาน | Thickness : 380 แกรม ? วัสดุกล่องเค้กสีขาวทรงมาตรฐาน | Material : กระดาษขาว ? สีกล่องเค้ก | Color : สีขาว #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ #กล่องเค้ก #กล่องเบเกอรี่ #กล่องของขวัญ #กล่องเค้ก #กล่องคุ๊กกี้ #กล่องขนมไทย #กล่องเค้กฟู้ดเกรด #กล่องของว่าง #กล่องสแน็ค # กล่องใส่เค้ก #กล่องเค้ก #กล่องบรรจุภัณฑ์

[ ทรงสูง – White ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีขาวทรงสูง (10ใบ/ แพค)

฿130.00฿195.00
[ ทรงสูง - White ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีขาวทรงสูง (10ใบ/ แพค) กระดาษหนาแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใส่ใส่คุ้กกี้ เค้กชิ้นขนาด 1, 2, 3 ปอนด์ ขนมอื่นๆและขนมไทยต่างๆ กระดาษขาว ฟู๊ดเกรด สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงสูง | Size : 20.5 x 20.5 x 15 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงสูง | Size : 24.5 x 24.5 x 15 ซม. ( 2 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงสูง | Size : 26.5 x 26.5 x 15 ซม. ( 3 ปอนด์ ) ? จำนวนกล่องสีขาวทรงสูง | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนากล่องเค้กสีขาวทรงสูง | Thickness : 380 แกรม ? วัสดุกล่องเค้กสีขาวทรงสูง | Material : กระดาษขาว ? สีกล่องเค้ก | Color : สีขาว #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ #กล่องเค้ก #กล่องเบเกอรี่ #กล่องของขวัญ #กล่องเค้ก #กล่องคุ๊กกี้ #กล่องขนมไทย #กล่องเค้กฟู้ดเกรด #กล่องของว่าง #กล่องสแน็ค # กล่องใส่เค้ก #กล่องเค้ก #กล่องบรรจุภัณฑ์
Close

[ ทรงสูงพิเศษ – Brown ] กล่องเค้ก ทรงสูงพิเศษ (10 ชิ้น/ แพค) – HP103/ HP104

฿160.00฿216.00
[ ทรงสูงพิเศษ - Brown ] กล่องเค้ก ทรงสูงพิเศษ (10 ชิ้น/ แพค) - HP103/ HP104 กระดาษหนาแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใส่ใส่คุ้กกี้ เค้กชิ้นขนาด 1 และ 2 ปอนด์ ขนมอื่นๆและขนมไทยต่างๆ กระดาษน้ำตาล ฟู๊ดเกรด สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ? ขนาดกล่องเค้กทรงสูงพิเศษ | Size : 8 x 8 x 5.5 นิ้ว ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กทรงสูงพิเศษ | Size : 9.5 x 9.5 x 6.5 นิ้ว ( 2 ปอนด์ ) ? จำนวนกล่องเค้กทรงสูงพิเศษ | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนากล่องเค้กทรงสูงพิเศษ | Thickness : 380 - 400 แกรม ? วัสดุกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงสูง | Material : กระดาษคราฟท์ ? สีกล่องเค้ก | Color : สีน้ำตาล #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ #กล่องเค้ก #กล่องเบเกอรี่ #กล่องของขวัญ #กล่องเค้ก #กล่องคุ๊กกี้ #กล่องขนมไทย #กล่องเค้กฟู้ดเกรด #กล่องของว่าง #กล่องสแน็ค # กล่องใส่เค้ก #กล่องเค้ก #กล่องบรรจุภัณฑ์
Close

[ ทรงสูงพิเศษ – White ] กล่องเค้ก ทรงสูงพิเศษ (10 ชิ้น/ แพค) – HP095/ HP096

฿115.00฿188.00
[ ทรงสูงพิเศษ - White ] กล่องเค้ก ทรงสูงพิเศษ (10 ชิ้น/ แพค) - HP095/ HP096 กระดาษหนาแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใส่ใส่คุ้กกี้ เค้กชิ้นขนาด 1 และ 2 ปอนด์ ขนมอื่นๆและขนมไทยต่างๆ กระดาษน้ำตาล ฟู๊ดเกรด สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ? ขนาดกล่องเค้กทรงสูงพิเศษ | Size : 8 x 8 x 5.5 นิ้ว ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กทรงสูงพิเศษ | Size : 9.5 x 9.5 x 6.5 นิ้ว ( 2 ปอนด์ ) ? จำนวนกล่องเค้กทรงสูงพิเศษ | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนากล่องเค้กทรงสูงพิเศษ | Thickness : 380 - 400 แกรม ? วัสดุกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงสูง | Material : กระดาษขาว ? สีกล่องเค้ก | Color : สีขาว #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ #กล่องเค้ก #กล่องเบเกอรี่ #กล่องของขวัญ #กล่องเค้ก #กล่องคุ๊กกี้ #กล่องขนมไทย #กล่องเค้กฟู้ดเกรด #กล่องของว่าง #กล่องสแน็ค # กล่องใส่เค้ก #กล่องเค้ก #กล่องบรรจุภัณฑ์

[ ทรงเตี้ย – Brown ] กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงเตี้ย วอลนัท (10 ชิ้น/ แพ็ค) – HP061

฿95.00
[ ทรงเตี้ย - Brown ] กล่องเค้ก 2 ปอนด์ ทรงเตี้ย วอลนัท (10 ชิ้น/ แพ็ค) - HP061 กระดาษหนาแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใส่ใส่คุ้กกี้ เค้กชิ้นขนาด 2 ปอนด์ ขนมอื่นๆและขนมไทยต่างๆ กระดาษน้ำตาล ฟู๊ดเกรด สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ? ขนาดกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Size : 9.5x9.5x2 นิ้ว ( 2 ปอนด์ ) ? จำนวนกล่องสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนากล่องเค้กสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Thickness : 320 - 350 แกรม ? วัสดุกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Material : กระดาษคราฟท์ ? สีกล่องเค้ก | Color : สีน้ำตาล #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ #กล่องเค้ก #กล่องเบเกอรี่ #กล่องของขวัญ #กล่องเค้ก #กล่องคุ๊กกี้ #กล่องขนมไทย #กล่องเค้กฟู้ดเกรด #กล่องของว่าง #กล่องสแน็ค # กล่องใส่เค้ก #กล่องเค้ก #กล่องบรรจุภัณฑ์
Read more
กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่
Close

[ ทรงเตี้ย – Brown ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีน้ำตาลทรงเตี้ย (10ใบ/ แพค)

฿55.00฿125.00
[ ทรงเตี้ย - Brown ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีน้ำตาลทรงเตี้ย (10ใบ/ แพค) กระดาษหนาแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใส่ใส่คุ้กกี้ เค้กชิ้นขนาด 1/2, 1, 2, 3 ปอนด์ ขนมอื่นๆและขนมไทยต่างๆ กระดาษน้ำตาล ฟู๊ดเกรด สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ? ขนาดกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Size : 15 x 15 x 5 ซม. ( 1/2 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Size : 20.5 x 20.5 x 5.5 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Size : 24.5 x 24.5 x 6.5 ซม. ( 2 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Size : 26.5 x 26.5 x 6.5 ซม. ( 3 ปอนด์ ) ? จำนวนกล่องสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนากล่องเค้กสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Thickness : 320 - 350 แกรม ? วัสดุกล่องเค้กสีน้ำตาลทรงเตี้ย | Material : กระดาษคราฟท์ ? สีกล่องเค้ก | Color : สีน้ำตาล #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ #กล่องเค้ก #กล่องเบเกอรี่ #กล่องของขวัญ #กล่องเค้ก #กล่องคุ๊กกี้ #กล่องขนมไทย #กล่องเค้กฟู้ดเกรด #กล่องของว่าง #กล่องสแน็ค # กล่องใส่เค้ก #กล่องเค้ก #กล่องบรรจุภัณฑ์
Close

[ ทรงเตี้ย – White ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีขาวทรงเตี้ย (10ใบ/ แพค)

฿70.00฿125.00
[ ทรงเตี้ย - White ] กล่องเค้ก กล่องเบเกอรี่ สีขาวทรงเตี้ย (10ใบ/ แพค) กระดาษหนาแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใส่ใส่คุ้กกี้ เค้กชิ้นขนาด 1, 2, 3 ปอนด์ ขนมอื่นๆและขนมไทยต่างๆ กระดาษขาว ฟู๊ดเกรด สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงเตี้ย | Size : 20.5 x 20.5 x 5.5 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงเตี้ย | Size : 24.5 x 24.5 x 6.5 ซม. ( 2 ปอนด์ ) ? ขนาดกล่องเค้กสีขาวทรงเตี้ย | Size : 26.5 x 26.5 x 6.5 ซม. ( 3 ปอนด์ ) ? จำนวนกล่องสีขาวทรงเตี้ย | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนากล่องเค้กสีขาวทรงเตี้ย | Thickness : 320 - 350 แกรม ? วัสดุกล่องเค้กสีขาวทรงเตี้ย | Material : กระดาษขาว ? สีกล่องเค้ก | Color : สีขาว #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ #กล่องเค้ก #กล่องเบเกอรี่ #กล่องของขวัญ #กล่องเค้ก #กล่องคุ๊กกี้ #กล่องขนมไทย #กล่องเค้กฟู้ดเกรด #กล่องของว่าง #กล่องสแน็ค # กล่องใส่เค้ก #กล่องเค้ก #กล่องบรรจุภัณฑ์
Close

ฐานเค้กสีขาว แผ่นรองเค้กสีขาว แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค)

฿20.00฿36.00
ฐานเค้กสีขาว แผ่นรองเค้กสีขาว แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค) แบบบาง สินค้าดีมีคุณภาพ ? ขนาดฐานเค้กสีขาว | Size : 19.7 x 19.7 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กสีขาว | Size : 23.5 x 23.5 ซม. ( 2 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กขาว | Size : 26 x 26 ซม. ( 3 ปอนด์ ) ? จำนวนฐานเค้กสีขาว | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนาฐานเค้กสีขาว | Thickness : 450 แกรม ? สีฐานเค้ก | Color : สีขาว #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ
Close

ฐานเค้กสีชมพู แผ่นรองเค้กสีชมพู แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค)

฿15.00฿30.00
ฐานเค้กสีชมพู แผ่นรองเค้กสีชมพู แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค) แบบบาง สินค้าดีมีคุณภาพ ? ขนาดฐานเค้ก | Size : 19.7 x 19.7 ซม. ( สีชมพูนม/ 1 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้ก | Size : 28.8 x 28.8 ซม. ( สีชมพูอ่อน/ 4 ปอนด์ ) ? จำนวนฐานเค้ก | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนาฐานเค้ก | Thickness : 450 แกรม   #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ
Close

ฐานเค้กสีชมพูเข้ม แผ่นรองเค้กสีชมพูเข้ม แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค)

฿10.00฿15.00
ฐานเค้กสีชมพูเข้ม แผ่นรองเค้กสีชมพูเข้ม แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค) แบบบาง สินค้าดีมีคุณภาพ ? ขนาดฐานเค้กสีชมพู | Size : 14.7 x 14.7 ซม. ( 1/2 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กสีชมพู | Size : 19.7 x 19.7 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? จำนวนฐานเค้กสีชมพู | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนาฐานเค้กสีชมพู | Thickness : 450 แกรม ? สีฐานเค้ก | Color : สีชมพู #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ
Close

ฐานเค้กสีทอง แผ่นรองเค้กสีทอง แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค)

฿15.00฿35.00
ฐานเค้กสีทอง แผ่นรองเค้กสีทอง แบบบาง ( 10 ชิ้น / Pack ) แบบบาง สินค้าดีมีคุณภาพ >>>>> แบบบาง ? ขนาดฐานเค้กสีทอง | Size : 14.7 x 14.7 ซม. ( 1/2 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กสีทอง | Size : 19.7 x 19.7 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กสีทอง | Size : 23.5 x 23.5 ซม. ( 2 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กสีทอง | Size : 26 x 26 ซม. ( 3 ปอนด์ ) ? จำนวนฐานเค้กสีทอง | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนาฐานเค้กสีทอง | Thickness : 450 แกรม ? สีฐานเค้ก | Color : สีทอง   #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ
Close

ฐานเค้กสีทอง แผ่นรองเค้กสีทอง แบบหนา (10 ชิ้น/ แพค)

฿20.00฿63.00
ฐานเค้กสีทอง แผ่นรองเค้กสีทอง แบบหนา ( 10 ชิ้น / Pack ) แบบบาง สินค้าดีมีคุณภาพ >>>>> แบบบาง ? ขนาดฐานเค้กสีทอง | Size : 14.7 x 14.7 ซม. ( 1/2 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กสีทอง | Size : 19.7 x 19.7 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กสีทอง | Size : 23.5 x 23.5 ซม. ( 2 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กสีทอง | Size : 26 x 26 ซม. ( 3 ปอนด์ ) ? จำนวนฐานเค้กสีทอง | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนาฐานเค้กสีทอง | Thickness : 1000 แกรม ? สีฐานเค้ก | Color : สีทอง   #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ
Close

ฐานเค้กสีม่วงเข้ม แผ่นรองเค้กสีม่วงเข้ม แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค)

฿10.00฿15.00
ฐานเค้กสีม่วงเข้ม แผ่นรองเค้กสีม่วงเข้ม แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค) แบบบาง สินค้าดีมีคุณภาพ ? ขนาดฐานเค้กสีม่วงเข้ม | Size : 14.7 x 14.7 ซม. ( 1/2 ปอนด์ ) ? ขนาดฐานเค้กสีม่วงเข้ม | Size : 19.7 x 19.7 ซม. ( 1 ปอนด์ ) ? จำนวนฐานเค้กสีม่วงเข้ม | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนาฐานเค้กสีม่วงเข้ม | Thickness : 450 แกรม ? สีฐานเค้ก | Color : สีม่วงเข้ม #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ
Close

ฐานเค้กสีเขียว แผ่นรองเค้กสีเขียว แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค)

฿20.00฿25.00
ฐานเค้กสีเขียว แผ่นรองเค้กสีเขียว แบบบาง (10 ชิ้น/ แพค) แบบบาง สินค้าดีมีคุณภาพ ? ขนาดฐานเค้กสีเขียว | Size : 23.7 x 23.7 ซม. ( 2 ปอนด์ / สีเขียวเข้ม ) ? ขนาดฐานเค้กสีเขียว | Size : 26 x 26 ซม. ( 3 ปอนด์ / สีเขียวอ่อน ) ? จำนวนฐานเค้กสีเขียว | Unit : 10 ชิ้น / แพค ? ความหนาฐานเค้กสีเขียว | Thickness : 450 แกรม ? สีฐานเค้ก | Color : สีเขียว #ฐานเค้ก #แผ่นรองเค้ก #ฐานรองขนม #แผ่นรองขนม #แผ่นรองขนมเค้ก #cakebox #cakepackaging #box #packaging #backerybox #กล่องเค้ก #กล่อง #อุปกรณ์เบเกอร์รี่ #คราฟท์ #kraft #diy #กระดาษ