Showing all 6 results

Show sidebar
Close

ซองใส่แมส ถุงซิปพีวีซี ถุงซิปล็อค PE Ziplock ขนาด 14×20 ซม. ( 50 ใบ/ แพค )

฿148.00
ซองใส่แมส ซองซิปใส่หน้ากากอนามัย ( ถุง ฝากาว ซิปล็อค OPP ) สินค้าใช้สำหรับบรรจุแมส บรรจุหน้ากากอนามัย หรือสินค้าอื่นๆ บรรจุได้ประมาณ 3-10 ชิ้น ขึ้นอยู่กับหน้ากากอนามัยแต่ละรุ่น สินค้า – ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังคราฟท์น้ำตาล
Add to cart
Close

ซองใส่แมส ถุงซิปล็อค สีทูโทน ขนาด 15*22 ซม มีรูแขวน ก้นแบนน (1แพค/100ใบ)

฿390.00
ซองใส่แมส ถุงซิปล็อค สีทูโทน ขนาด 15*22 ซม มีรูแขวน ก้นแบนน (1แพค/100ใบ) ขนาดสินค้า 15*22 ซม สี ชมพู-ม่วง ฟ้า-น้ำเงิน เขียวมิ้น-เขียว เหลืองส้ม
Close

ซองใส่แมส ถุงฝากาว OPP แถบขาวมีรูแขวน ขนาด 12×21 ซม. ( 100 ใบ/ แพค )

฿105.00
ซองใส่แมส ซองซิปใส่หน้ากากอนามัย ( ถุง ฝากาว ซิปล็อค OPP ) สินค้าใช้สำหรับบรรจุแมส บรรจุหน้ากากอนามัย หรือสินค้าอื่นๆ บรรจุได้ประมาณ 3-10 ชิ้น ขึ้นอยู่กับหน้ากากอนามัยแต่ละรุ่น สินค้า – ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังคราฟท์น้ำตาล
Add to cart
Close

ซองใส่แมส ถุงพลาสติกขุ่น ซิปล็อค ตั้งไม่ได้ ขนาด 15×22 ซม. ( 50 ใบ/ แพค )

฿120.00
ซองใส่แมส ซองซิปใส่หน้ากากอนามัย ( ถุง ฝากาว ซิปล็อค OPP ) สินค้าใช้สำหรับบรรจุแมส บรรจุหน้ากากอนามัย หรือสินค้าอื่นๆ บรรจุได้ประมาณ 3-10 ชิ้น ขึ้นอยู่กับหน้ากากอนามัยแต่ละรุ่น สินค้า – ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังคราฟท์น้ำตาล
Add to cart

ซองใส่แมส ถุงใส OPP ฝากาว ขนาด 14×20 + 5 ซม. ( 100 ใบ/ แพ็ค)

฿55.00
ซองใส่แมส ซองซิปใส่หน้ากากอนามัย ( ถุง ฝากาว ซิปล็อค OPP ) สินค้าใช้สำหรับบรรจุแมส บรรจุหน้ากากอนามัย หรือสินค้าอื่นๆ บรรจุได้ประมาณ 3-10 ชิ้น ขึ้นอยู่กับหน้ากากอนามัยแต่ละรุ่น สินค้า – ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังคราฟท์น้ำตาล
Read more
Close

ซองใส่แมส หน้าใส หลังคราฟท์ น้ำตาล มีรูแขวน ขนาด 14×22 ซม. ตั้งไม่ได้ ( 50 ใบ/ แพค )

฿105.00
ซองใส่แมส ซองซิปใส่หน้ากากอนามัย ( ถุง ฝากาว ซิปล็อค OPP ) สินค้าใช้สำหรับบรรจุแมส บรรจุหน้ากากอนามัย หรือสินค้าอื่นๆ บรรจุได้ประมาณ 3-10 ชิ้น ขึ้นอยู่กับหน้ากากอนามัยแต่ละรุ่น สินค้า – ถุงซิปล็อค ด้านหน้าใส ด้านหลังคราฟท์น้ำตาล
Add to cart