Home » ถุงสูญญากาศ

Showing all 8 results

ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ถุงซีล ถุงซีลสูญญากาศ ถุงซีลสุญญากาศ ถุงแวคคั่ม เครื่องซีล เครื่องซีลถุง เครื่องซีลสูญญากาศ ลายนูน
Close

ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ลายนูน ซองซีล3ด้าน ( 100 ใบ/ แพค )

฿59.00฿751.00
ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ถุงซีล ถุงซีลสูญญากาศ ถุงซีลสุญญากาศ ถุงแวคคั่ม เครื่องซีล เครื่องซีลถุง เครื่องซีลสูญญากาศ ลายนูน สกรีนถุง งานสกรีน สกรีน
Close

ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ลายนูน สีดำ ซองซีล3ด้าน ( 100 ใบ/ แพค )

฿120.00฿540.00
ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ถุงซีล ถุงซีลสูญญากาศ ถุงซีลสุญญากาศ ถุงแวคคั่ม เครื่องซีล เครื่องซีลถุง เครื่องซีลสูญญากาศ ลายนูน
Close

ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ลายนูน แบบม้วน

฿53.00฿132.00
ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ถุงซีล ถุงซีลสูญญากาศ ถุงซีลสุญญากาศ ถุงแวคคั่ม เครื่องซีล เครื่องซีลถุง เครื่องซีลสูญญากาศ PET
Close

ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ลายเรียบ เนื้อ PET ซองซีล3ด้าน ( 100 ใบ/ แพค )

฿21.00฿340.00
ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ถุงซีล ถุงซีลสูญญากาศ ถุงซีลสุญญากาศ ถุงแวคคั่ม เครื่องซีล เครื่องซีลถุง เครื่องซีลสูญญากาศ ไนลอน
Close

ถุงสูญญากาศ ถุงสุญญากาศ ลายเรียบ เนื้อไนลอน ซองซีล3ด้าน ( 100 ใบ/ แพค )

฿52.00฿540.00
ถุงสูญญากาศ เครื่องซีลสูญญากาศ ถุงซีลสูญญากาศ ถุงสูญญากาศใส่อาหาร
Close

ถุงสูญญากาศ ไนลอน ลายเรียบ หน้าใส หลังดำ

฿87.00฿439.00
Close

ถุงใส่ข้าวสูญญากาศพับข้าง สีใส (100 ใบ/ แพค)

฿190.00฿590.00

เส้นซีล อะไหล่ เครื่องซีลถุง แถบซีลถุง อะไหล่ เครื่องซีลปิดปากถุง ขนาด 0.2 ซม. และ 0.5 ซม.

฿60.00฿90.00