Showing all 6 results

Show sidebar
Filter by price
ถุงกระดาษหูเกลียว
Close

ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค ขนาด 14x18x8 ซม.(แพ็ค 50 ใบ)

฿123.00
ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค กว้าง 14 ซม. สูง 18 ซม. ขยายข้าง 8 ซม. 1 แพ็ค 50 ใบ
ถุงกระดาษหูเกลียว
Close

ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค ขนาด 15.3x21x7 ซม.(แพ็ค 50 ใบ)

฿188.00
ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค กว้าง 15.3 ซม. สูง 21 ซม. ขยายข้าง 7 ซม. 1 แพ็ค 50 ใบ
ถุงกระดาษหูเกลียว
Close

ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค ขนาด 22x25x13 ซม.(แพ็ค 20 ใบ)

฿102.00
ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค กว้าง 22 ซม. สูง 25 ซม. ขยายข้าง 13 ซม. 1 แพ็ค 20 ใบ
ถุงกระดาษหูเกลียว
Close

ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค ขนาด 27x27x11 ซม.(แพ็ค 20 ใบ)

฿122.00
ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค กว้าง 27 ซม. สูง 27 ซม. ขยายข้าง 11 ซม. 1 แพ็ค 20 ใบ
ถุงกระดาษหูเกลียว
Close

ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค ขนาด 32x27x11 ซม.(แพ็ค 20 ใบ)

฿142.00
ถุงกระดาษ คราฟ สีน้ำตาล หูเกลียวถุงกระดาษหูหิ้วคราฟน้ำตาล ถุงใส่เบรค กว้าง 32 ซม. สูง 27 ซม. ขยายข้าง 11 ซม. 1 แพ็ค 20 ใบ
Close

ถุงกระดาษคราฟท์ ซองเฟรนฟราย สีน้ำตาล (เฟรนฟราย)

฿105.00฿125.00
  • ถุงกระดาษคราฟท์ สีน้ำตาล
  • เนื้อกระดาษทั้งด้านนอกและด้านใน
  • ขนาด - 4x6 นิ้ว หรือ 10x16 +6 เซนติเมตร (100 ใบ) - 5x7 นิ้ว หรือ 12.5x18 +8.5 เซนติเมตร (100 ใบ) - 5x9.5 นิ้ว หรือ 12.5x24 +8.5 เซนติเมตร (100 ใบ) - 7.8x10 นิ้ว หรือ 20x25 +8.5 เซนติเมตร (50 ใบ) - 5.75x10.5 นิ้ว หรือ 14.6x27 +8.5 เซนติเมตร (50 ใบ)
  • **เครื่องหมาย + หมายถึง ฐานของถุงค่ะ**