Showing all 15 results

Show sidebar
Close

ถ้วยปาเนตโทน 200 GRM (50 ชิ้น/ แพค) ขนาด 7x6x5.5 ซม.

฿80.00
ถ้วยปาเนตโทน 200 GRM (50 ชิ้น/ แพค) ???  ถ้วยปาเนตโทน 200 GRM  ??? ?  สีสินค้า : Pink / Silver / Gold / Blue ?  ขนาดของถ้วยปาเนตโทน ทรงหมวก | Size: 7x6x5.5 ซม. ?  1 แพค Pack = 50 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน S 200 GRM (50 ชิ้น/ แพค) ขนาด 6x5x4.5 ซม.

฿65.00
ถ้วยปาเนตโทน S 200 GRM (50 ชิ้น/ แพค) ???  ถ้วยปาเนตโทน S 200 GRM  ??? ?  สีสินค้า : Pink / Silver / Gold / Blue / Red ?  ขนาดของถ้วยปาเนตโทน ทรงหมวก | Size: 6x5x4.5 ซม. ?  1 แพค Pack = 50 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน คัพเค้กสี่เหลี่ยม (50 ชิ้น/ แพค) ขนาด 6×4.8×4.8 ซม.

฿50.00
ถ้วยปาเนตโทน คัพเค้กสี่เหลี่ยม (50 ชิ้น/ แพค) ???  ถ้วยปาเนตโทน คัพเค้กสี่เหลี่ยม  ??? ?  ลายสินค้า : Yellow ลายลิงช้าง / Yellow ลายดอกไม้ / Green ลายจระเข้น้อย / Mint ลายดอกไม้ / Mint ลาย Hokkaido Chiffon Cake / Blue / Blue ลายดอกไม้ / Blue ลายดอกไม้ลายจุด / Soft Blue ลาย Fine Bakery / Dark Blue ลายดอกไม้ / Pink / Pink ลายดอกไม้หัวใจ / Pink ลายช้างน้อย / Pink ลาย Wonderful Time / Soft Pink ลาย Fine Bakery / White ลายหัวใจ / White ลายหมี / White ลายกระบองเพชร / Purple-WH ลายดอกไม้ ?  ขนาดของถ้วยปาเนตโทน คัพเค้กสี่เหลี่ยม | Size: 6x4.8x4.8 ซม. ?  1 แพค Pack = 50 ใบ Pieces   ~~~~~ สีสินค้าอ่อน/เข้ม เกิดจากการจัดตำแหน่งและวางตำแหน่งแสงสีสินค้าไปบ้างนะคะ ~~~~~
Close

ถ้วยปาเนตโทน จีบ (50 ชิ้น/ แพค) ขนาด 4.5×5.5 ซม.

฿80.00
ถ้วยปาเนตโทน จีบ (50 ชิ้น/ แพค) ???  ถ้วยปาเนตโทน ทรงจีบ  ??? ?  สีสินค้า : Pink / Silver / Gold ?  ขนาดของถ้วยปาเนตโทน ทรงหมวก | Size: 4.5x5.5 ซม. ?  1 แพค Pack = 50 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยคัพเค้ก 40 grm (1000ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 5×3 ซม.

฿265.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยคัพเค้ก 40 grm (1000ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 5x3 ซม. ???  ถ้วยคัพเค้ก 40 grm  ??? ?  ลายสินค้า : ลายหมี/ ลายผีเสื้อชมพู/ ลายรถคลาสสิค/ ลายแมวมาลี/ ลาย Happy Birthday/ ลายบ้าน/ ลายชมพู Love/ ลาย Princess/ ลายดอกกุหลาบชมพู ?  ขนาดของถ้วยคัพเค้ก 40 grm | Size: 5x3 ซม. ?  1 แพค Pack = 1000 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น – Muffin cup ลายจุด (100ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 4.4×3.5 ซม.

฿74.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น - Muffin cup ลายจุด (100ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 4.4x3.5 ซม. ???  ถ้วย Muffin cup ลายจุด  ??? ?  ลายสินค้า : ลายใบไม้/ ลายจุดเหลือง/ ลายจุดฟ้า/ ลายจุดบานเย็น/ ลายจุดแดง/ ลายจุดชมพู-ขาว ?  ขนาดของถ้วย Muffin cup ลายจุด | Size: 4.4x3.5 ซม. ?  1 แพค Pack = 100 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น – Muffin cup สีล้วน (100ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 4.4×3.5 ซม.

฿74.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น - Muffin cup สีล้วน (100ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 4.4x3.5 ซม. ???  ถ้วย Muffin cup สีล้วน  ??? ?  ลายสินค้า : ลายเหลือง/ ลายน้ำตาลอ่อน/ ลายน้ำตาลเข้ม/ ลายน้ำเงิน/ ลายชมพู/ ลายม่วงอ่อน/ ลายชมพูบานเย็น/ ลายส้ม ?  ขนาดของถ้วย Muffin cup สีล้วน | Size: 4.4x3.5 ซม. ?  1 แพค Pack = 100 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น – Muffin cup: Set 1 (100ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 3.8×3.0 ซม.

฿65.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น - Muffin cup: Set 1 (100ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 3.8x3.0 ซม. ???  ถ้วย Muffin cup: Set 1  ??? ?  ลายสินค้า : ลายหัวใจน้ำตาล/ ลายสก๊อตเขียว/ ลายเขียว/ ลายขาว/ ลายน้ำตาลเข้ม/ ลายชมพูบานเย็น ?  ขนาดของถ้วย Muffin cup: Set 1 | Size: 3.8x3.0 ซม. ?  1 แพค Pack = 100 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น – Muffin cup: Set 1 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 5×4 ซม.

฿90.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น - Muffin cup: Set 1 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 5x4 ซม. ???  ถ้วย Muffin cup: Set 1  ??? ?  ลายสินค้า : ลายหัวใจชมพู/ ลายหัวใจน้ำตาล/ ลายรถ/ ลายเพนกวิน/ ลายทางสีเหลือง/ ลายเด็กน้อย/ ลายดาวฟ้า ?  ขนาดของถ้วย Muffin cup: Set 1 | Size: 5x4 ซม. ?  1 แพค Pack = 50 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น – Muffin cup: Set 2 (100ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 3.8×3.0 ซม.

฿65.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น - Muffin cup: Set 2 (100ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 3.8x3.0 ซม. ???  ถ้วย Muffin cup: Set 2  ??? ?  ลายสินค้า : ลายจุดสีดำ/ ลายจุดสีน้ำตาล/ ลายจุดชมพู/ ลาย Galaxy น้ำเงิน/ ลาย Galaxy ชมพู ?  ขนาดของถ้วย Muffin cup: Set 2 | Size: 3.8x3.0 ซม. ?  1 แพค Pack = 100 ใบ Pieces  
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น – Muffin cup: Set 2 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 5×4 ซม.

฿90.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น - Muffin cup: Set 2 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 5x4 ซม. ???  ถ้วย Muffin cup: Set 2  ??? ?  ลายสินค้า : ลายหนังสือพิมพ์น้ำตาล/ ลายไทยสีม่วง/ ลายไทยสีแดง/ ลายจุดสีรุ้ง/ ลายจุดน้ำตาล/ ลาย Zoo สีเหลือง/ ลาย Galaxy ?  ขนาดของถ้วย Muffin cup: Set 2 | Size: 5x4 ซม. ?  1 แพค Pack = 50 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น – Muffin cup: Set 3 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 5×4 ซม.

฿90.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น - Muffin cup: Set 3 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 5x4 ซม. ???  ถ้วย Muffin cup: Set 3  ??? ?  ลายสินค้า : ลายใบไม้สีทอง/ ลายไทยสีทอง-1/ ลายไทยสีทอง-2/ ลายลายไทยสีเงิน-3/ ลายดาวสีเงิน/ ลายดอกเข็มสีทอง/ ลายซิกแซกสีทอง ?  ขนาดของถ้วย Muffin cup: Set 3 | Size: 5x4 ซม. ?  1 แพค Pack = 50 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น – Paper baking cup: Set 1 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 6x5x4.5 ซม.

฿30.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น - Paper baking cup: Set 1 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 6x5x4.5 ซม. ???  ถ้วย Paper baking cup: Set 1  ??? ?  ลายสินค้า : ลายน้องแมวเขียวมิ้น/ ลายเบเกอรี่ชมพู/ ลายน้องสัตว์/ ลายทางฟ้า-ขาว ?  ขนาดของถ้วย Paper baking cup: Set 1 | Size: 6x5x4.5 ซม. ?  1 แพค Pack = 50 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น – Paper baking cup: Set 2 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 7x6x5.5 ซม.

฿40.00
ถ้วยปาเนตโทน ถ้วยมัฟฟิ่น - Paper baking cup: Set 2 (50ชิ้น/ แพ็ค) ขนาด 7x6x5.5 ซม. ???  ถ้วย Paper baking cup: Set 2  ??? ?  ลายสินค้า : ลายน้องหนูชมพู/ ลายกระรอก/ ลาย Happy Birthday ?  ขนาดของถ้วย Paper baking cup: Set 2 | Size: 7x6x5.5 ซม. ?  1 แพค Pack = 50 ใบ Pieces
Close

ถ้วยปาเนตโทน ทรงหมวก (30 ชิ้น/ แพค) ขนาด 4.5×5.5 ซม.

฿55.00
ถ้วยปาเนตโทน ทรงหมวก (30 ชิ้น/ แพค)
  • ถ้วยปาเนตโทน ทรงหมวก
  • สีสินค้า : Brown / Dark brown / White
  • ขนาดของถ้วยปาเนตโทน ทรงหมวก | Size: 4.5x5.5 ซม.
  • 1 แพค Pack = 30 ใบ Pieces