Home » แก้วกระดาษ/ แก้วกาแฟ/ ปลอกสวมแก้วกาแฟ/ ถ้วยไอศครีม/ ถ้วยพุดดิ้ง-เต้าฮวย

Showing all 11 results

Close

ถ้วยพลาสติก ถ้วยดอกไม้ใส่น้ำแข็งใส ถ้วยไอศครีม (50 ชิ้น/ แพค)

฿120.00
ปลอกสวมแก้ว
Close

ปลอกสวมแก้วกาแฟ cup sleeve – SP (100 ใบ/ แพค)

฿59.00
Close

ปลอกสวมแก้วกาแฟ คราฟท์น้ำตาล สามารถปรับระดับได้ – PF (100ใบ/ แพค)

฿59.00

แก้ว ถ้วยเต้าฮวย ฝาทอง 6 Oz. (VP-111G) 20 ชิ้น/แพค

฿70.00
Close

แก้ว ถ้วยเต้าฮวย ฝาใส 6 Oz. (VP-111C) 20 ชิ้น/แพค

฿70.00
Close

แก้ว ถ้วยเต้าฮวย แคปซูลฝาทอง 6 Oz. (VP-222G) 20 ชิ้น/แพค

฿70.00

แก้ว ถ้วยเต้าฮวย แคปซูลฝาใส 6 Oz. (VP-222C) 20 ชิ้น/แพค

฿70.00

แก้ว แก้วน้ำ แก้วพลาสติก แก้วหูหิ้ว ฝาทอง 28 Oz (VP-V700G) 20 ชิ้น/แพค

฿240.00

แก้ว แก้วน้ำ แก้วพลาสติก แก้วหูหิ้ว ฝาใส 28 Oz (VP-700C) 20 ชิ้น/แพค

฿240.00

แก้ว แกัวถัง ถังหูหิ้วพลาสติก สีทอง 1000ml (VP-V777G) 20 ชิ้น/แพค

฿280.00

แก้ว แกัวถัง ถังหูหิ้วพลาสติก สีใส 1000ml (VP-777C) 20 ชิ้น/แพค

฿280.00