บรรจุภัณฑ์ฟู้ดเกรด

บรรจุภัณฑ์ฟู้ดเกรด กับการนำมาใช้บรรจุอาหาร

บรรจุภัณฑ์ชนิด "Food Grade" หมายถึงบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ในการบรรจุหรือเก็บรักษาอาหารและเครื่องดื่ม โดยถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความปลอดภัยต่ออาหาร ไม่มีสารพิษที่อาจถูกปล่อยออกมาและมีความเข้มข้นเพียงพอที่จะกันการรั่วไหลหรือการทำลายของอาหารภายในบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ Food Grade ยังมีลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มคุณสมบัติหลักของบรรจุภัณฑ์ชนิด Food Grade: วัสดุประกอบ: บรรจุภัณฑ์ Food Grade ส่วนใหญ่ถูกผลิตจากวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับการมีการสัมผัสกับอาหาร เช่น พลาสติกที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อการใช้งานในอาหาร หรือโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของสารที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเมื่อมีการใช้กับอาหารปลอดภัยสำหรับการสัมผัส: วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ Food Grade จะไม่มีสารที่อาจละลายลงในอาหารหรือเครื่องดื่ม ทำให้การสัมผัสกับอาหารเป็นไปอย่างปลอดภัยการทนทานต่อการกัดกร่อน: บรรจุภัณฑ์ Food Grade มักถูกออกแบบให้ทนทานต่อกระบวนการกัดกร่อนจากอาหาร น้ำ หรือสารเคมีที่อาจปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมความสามารถในการรักษาความสดของอาหาร: บางบรรจุภัณฑ์ Food Grade อาจมีคุณสมบัติที่ช่วยรักษาความสดของอาหารโดยปรับปรุงการรักษาอากาศและความชื้นซึ่งความแตกต่างระหว่างบรรจุภัณฑ์ Food Grade กับบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ อาจอยู่ที่วัสดุที่ใช้ผลิต การออกแบบ และการให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ Food Grade ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่บรรจุอยู่ภายใน ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มทุกรูปแบบ

Continue reading